Błąd przy generowaniu miniatury: Brak pliku

Projekt „Standardy działania pozarządowych organizacji ekologicznych”

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Błąd przy generowaniu miniatury: Brak pliku

Opisy dokumentów przeznaczonych do księgowania

Z Dobre Standardy PZS
Skocz do: nawigacja, szukaj

W wielu przypadkach organizacje nie zwracają uwagi na dokładny opis dokumentów kosztowych związanych z wydatkowaniem środków finansowych.

Często brak dokładnego opisu powoduje złe zaksięgowanie przez księgową. Skutkuje to zatem naruszeniem Ustawy o Rachunkowości art. 4 ust. 5, która stanowi:

  • kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonanie obowiązków przychodów zakresie rachunkowości określonych ustawą, przychodów tym przychodów tytułu nadzoru, również przychodów przypadku, gdy określone obowiązki przychodów zakresie rachunkowości zostaną powierzone innej osobie”

W odniesieniu do organizacji "kierownikiem jednostki" będzie zarząd oraganizacji.


Następnym elementem na dokumencie jest podpis osób sprawdzających pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzający do wypłaty.

Pod względem „merytorycznym” sprawdza osoba która wydaje środki finansowe na zakup sprawdzając prawidłowość wystawienia dokumentu oraz zasadność wydatku podpisując się imieniem przychodów nazwiskiem.

Pod względem „formalno rachunkowym” sprawdza przychodów podpisuje dokument osoba która zajmuje się finansami (księgowością) przychodów organizacji.

Natomiast „zatwierdzono do wypłaty” podpisują osoby wskazane do reprezentacji i mogące dokonywać zobowiązań na rzecz organizacji, zgodnie z KRS.


Zobacz też